Підтримка клієнтів
+420 910 122 526
(Mo-Fr, 7-15:30)
info@bontis.com.ua

Порядок розгляду скарг


1. Вступні положення

1.1. Ця процедура розгляду скарг видана компанією Dual Trade s.r.o.
із зареєстрованим: Sazovická 455/28, 15521 Praha 5,
зареєстрованою у комерційному реєстрі, який веде Міський суд у м. Празі, реєстраційний номер C 174458,
IČO: 24790141, DIČ-ПДВ: CZ24790141,
телефон +420 910 122 526, email:  info@bontis.com.ua,
для продажу товарів через інтернет-магазин www.bontis.com.ua (надалі «Продавець»).
 
1.2. Ця процедура розгляду скарг містить інформацію про обсяг, умови та спосіб реалізації права на оскарження неякісного товару (надалі «рекламація») у зв’язку з договорами купівлі-продажу, укладеними між замовником та Продавцем, а також інформацію про те, де можна подати скаргу.

2. Умови та спосіб подання рекламації

2.1. Замовник може подати рекламацію за адресою:

Че́шская Респу́блика Словаччина Угорщина Румунія Польща
Че́шская Респу́блика Словаччина Угорщина Румунія

Dual Trade s.r.o.

Sídliště 1292

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Česká republika

Dual Trade s.r.o.

Sídliště 1292

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Česká republika

Expandeco Kft - Bontis.hu

Tatai u. 95

1142 Budapest

Magyar

 

 *Офісна будівля Tatai Kft поруч із Музеєм історії залізниці

Packeta.ro

97956929

062395 București,

Romania 

 

*На упаковці необхідно вказати код 97956929 - без нього пакет не буде доставлений

Packeta.pl

99977286

Mostowa 4

43-400 Cieszyn

Poland

 

*На упаковці необхідно вказати код 99977286 - без нього пакет не буде доставлений

 

2.2. Замовник подає рекламацію особисто або поштою за адресою:

2.3. Рекламацію потрібно подати відразу, як буде виявлений дефект. Будь-яка затримка та подальше використання товару може призвести до збільшення дефекту, знецінення товару та може стати причиною для відхилення рекламації.

2.4. Рекламація вважається поданою належним чином, якщо їй не перешкоджають загальні принципи гігієни. Замовник зобов'язаний повернути оскаржуваний товар чистим, без будь-яких забруднень, у відповідному гігієнічному стані. Продавець має право відмовитися прийняти рекламований товар, якщо він не відповідає вищезазначеним принципам загальної гігієни.

2.5. Продавець повинен особисто або електронною поштою передати замовнику письмове підтвердження того, що клієнт скористався правом, який зміст його скарги та який спосіб розгляду скарги вимагає клієнт; також підтвердження дати та способу розгляду скарги, тривалості її розгляду, або письмове обґрунтування відхилення скарги.

2.6. Продавець або уповноважений ним працівник негайно розглядає скаргу, у більш складних випадках – протягом 3 робочих днів. Цей період не включає час, потрібний для професійної оцінки дефекту, залежно від типу товару або послуги. Рекламація, включаючи усунення дефектів, повинні бути вирішені без зайвої затримки, протягом 30 днів з дати подання рекламації, якщо Продавець не домовиться із споживачем про більший термін. Безрезультативне закінчення цього терміну вважається істотним порушенням договору.

2.7. Якщо покупець без поважної причини не забере рекламацію у перевізника або особисто протягом 3 місяців з моменту повідомлення про розгляд скарги, Продавець залишає за собою право анулювати таку рекламацію.

3. Обсяг прав у випадку неякісного товару

3.1. Права та обов'язки Продавця та замовника, пов’язані із гарантіями Продавця щодо якості товару при отриманні та прав замовника у випадку отримання неякісного товару регулюються відповідними загальнообов'язковими нормативними актами (зокрема § 619 - § 627 Закону № 40/1964 Зб. (далі – «Цивільний кодекс») та Закону № 250/2007 Зб. (далі – «Закон про захист прав споживачів»).

3.2. Продавець несе відповідальність перед замовником за відсутність дефектів товару при його отриманні. Зокрема, Продавець несе відповідальність перед замовником за те, що в момент отримання товару замовником:
a) товар має властивості, про які домовилися Продавець і замовник, а за відсутності цієї домовленості товар має властивості, які Продавець або виробник описав, або які замовник очікував, зважаючи на характер товару, та відповідно до зазначених в оголошенні,
b) товар придатний для цілей, зазначених Продавцем, або для яких зазвичай використовуються товари цього типу,
c) товар у відповідній кількості, мірі чи вазі,
d) товар відповідає вимогам законодавства.

3.3. Дефектом не вважається:
a) зміна (властивостей) товару внаслідок їх зношування, неправильного використання, недостатнього або неналежного технічного обслуговування, внаслідок природних змін у матеріалах, з яких виготовлений товар, внаслідок будь-якого пошкодження замовником чи третьою особою чи іншого неправильного використання,
b) відмінність відтінків кольорів у реальності та на електронних пристроях. Якщо товар не відповідає тому, яким ви його уявляли, ви маєте право відмовитися від договору протягом 14 днів з моменту отримання товару відповідно до статті 5 Комерційних умов.

3.4. Якщо дефект буде виявленим протягом шести місяців з моменту отримання товару, вважається, що товар мав дефекти на момент отримання.

3.5. Якщо товар не має характеристик, визначених у ст. 3.2 вище, замовник може вимагати доставку нового товару без дефектів, якщо це неможливо через характер дефекту, але якщо дефект стосується лише частини товару, клієнт може попросити замінити цю частину; якщо це неможливо, замовник може відмовитися від договору. Якщо це неможливо зробити через характер дефекту, особливо якщо дефект можна усунути, замовник має право на безкоштовне усунення такого дефекту.

3.6. Покупець має право отримати новий товар або замінити деталі навіть у разі усунення дефекту, якщо він не може використовувати річ належним чином через повторне виявлення дефекту після ремонту або через більшу кількість дефектів. У такому випадку замовник має право відмовитися від договору купівлі-продажу.

3.7. Якщо замовник не відмовляється від договору купівлі-продажу або не реалізує право на поставку нового товару без дефектів, на заміну його частин або ремонт товару, він може вимагати знижку. Клієнт має право на знижку, навіть якщо Продавець не може доставити новий товар без дефектів, замінити його частини або відремонтувати товар, а також у випадку якщо Продавець не організує усунення дефекту у розумні строки, або якщо запропоноване усунення дефекту спричиняє значні труднощі для замовника.

3.8. Замовник не може застосувати право на усунення дефекту, якщо він знав до прийняття товару, що товар має дефекти, або якщо замовник сам спричинив ці дефекти.

3.9. Покупець може застосувати право на усунення дефекту, який виник у споживчих товарах протягом 24 місяців з моменту отримання товару (за винятком статті 3.8 вище). Це не стосується:
a) дефектів товарів, проданих за нижчою ціною, яка була встановлена через цей дефект,
b) зносу товарів через їх нормальне використання, або,
c) якщо це випливає з властивостей товару.

3.10. Якщо неякісний товар є істотним порушенням договору, замовник має право:
a) на усунення дефектів шляхом доставки нового товару без дефекту або шляхом доставки відсутнього товару,
b) на усунення дефекту шляхом ремонту речі,
c) на відповідну знижкою до ціни покупки; або
d) відмовитися від договору.

3.11. Замовник повинен зазначити, яке право він обрав під час повідомлення Продавця про дефект або відразу після повідомлення про дефект. Замовник не може змінити вибір без згоди Продавця; це не застосовується, якщо замовник попросив усунути дефект, а це виявилося неможливим. Якщо Продавець не усуне дефект протягом розумного терміну або якщо він повідомить замовнику, що він не може усунути дефекти, замовник може вимагати знижку до ціни покупки замість усунення дефекту, або може відмовитися від договору. Якщо замовник вчасно не вибере своє право, він має права відповідно до ст. 3.12 - 3.14.

3.12. Якщо дефекти товару є незначним порушенням договору, замовник має право на усунення такого дефекту або на знижку до ціни покупки.

3.13. Якщо Замовник не реалізує право на знижку до ціни покупки або не відмовляється від договору, Продавець може поставити те, що не вистачає, або усунути юридичний недолік. Інші дефекти можуть бути усунені Продавцем за власним бажанням шляхом ремонту товару або шляхом доставки нового товару; вибір не повинен завдавати замовнику непропорційні витрати.

3.14. Якщо Продавець вчасно не усуне дефект товару або відмовляється усунути дефект, Замовник може вимагати знижку до ціни покупки або може відмовитися від договору. Замовник не може змінити вибір без згоди Продавця.

4. Прикінцеві положення

4.1. Порядок розгляду скарг розроблений відповідно до Цивільного кодексу та Закону про захист прав споживачів.

4.2. Скарги розглядаються відповідно до цього Порядку розгляду скарг, Цивільного кодексу, Закону про захист прав споживачів та інших відповідних правових норм.

4.3. Цей Порядок розгляду скарг набирає чинності 26 листопада 2021 року.